Ελληνική Γουνοποιία
Καστοριά & Σιάτιστα
Κατάλογος Γουνοποιών
Links για Γούνα
Επικοινωνία με Γουνοποιούς
 

Το παρελθόν : Η ιστορία των Ελλήνων Γουνοποιών
... μια επιτυχημένη πορεία έξι αιώνων

Η επεξεργασία της Γούνας στην Καστοριά και τη Σιάτιστα, υπολογίζεται ότι αρχίζει νωρίτερα από τον 14ο αιώνα.

Από τον 16ο αι. και μετά, οπότε μεγαλώνει η ζήτηση των γουναρικών - μιας και πλέον η γούνα ήταν διαδεδομένη όχι μόνον για προστασία από το κρύο αλλά και σαν στοιχείο κοινωνικής ανάδειξης - οι Έλληνες γουνοποιοί αρχίζουν να εισάγουν πρώτη ύλη από το εξωτερικό και να διοχετεύουν με έτοιμα γουναρικά όλη την Ευρώπη.

Fur History - Fur Stackings

Fur Leathers

Τον 18ο αιώνα η γούνα κατακτά πλέον όλον τον κόσμο και γίνεται το " πρέπει " της κομψότητας. Τότε ακριβώς το 1894 (αφου μέχρι τότε η κατεργασία γινόταν με το χέρι) γίνεται και πρώτη εισαγωγή συρραφής των αποκομμάτων στην Καστοριά και ο κλάδος της γουνοποιοίας αρχίζει να εκμηχανίζεται προσαρμοζόμενος πλέον στην σχετική με την εποχή τεχνολογία.

Με το τέλος του Β' Παγκόσμιου Πολέμου και ειδικά μετά το 1950 ο κλάδος γνωρίζει αλματώδη εξέλιξη χάρη στην απαράμμιλη τεχνική και στο μεράκι των γουνοποιών η περιοχή της Καστοριάς και Σιάτιστας καθίσταται σαν το κυριότερο διεθνές κέντρο επεξεργασίας γουναρικών.

Σήμερα ο κλάδος της γουνοποίας λειτουργεί με μια βάση που διασφαλίζει την υπεύθυνη χρήση μιας ανανεώσιμης φυσικής πηγής πρώτων υλών. Δεν μολύνει και δεν διαταράσσει το οικολογικό μας σύστημα αφού η πρώτη ύλη προέρχεται από εκτροφεία αυστηρών προδιαγραφών- για τις ευνοικές συνθήκες διαβίωσης των γουνοφόρων ζώων - με απόλυτο σεβασμό των διεθνών κανόνων που έχουν θεσπιστεί για την διαχείριση του οικοσυστήματος.

Fur StockHouse
Ο κλάδος διατηρεί παραδοσιακή μορφή επεξεργασίας. Τα μυστικά της τέχνης της γούνας κληροδοτούνται από γενιά σε γενιά με αποτέλεσμα η σύγχρονη εξέλιξη του κλάδου να συμπληρώνεται για να μην απομακρύνεται από την παράδοση, έτσι ώστε η παραγωγή να διατηρεί την ιδιαιτερότητα του που την κάνει να ξεχωρίζει στη διεθνή αγορά . Γι΄ αυτό και κάθε γουναρικό είναι μοναδικό και αποτελεί για το δημιουργό του και για αυτούς που το φορούν ένα έργο υψηλής ποιότητας & τεχνικής.
 
 


Copyright © AKtoWEB, All rights reserved.
This site is designed and hosted by AKtoWEB Creative Studios
Greek Language English Language Russian language